Bohatí a úspešní ľudia preukazujú rozdielne správanie a atribúty ako ľudia, ktorí žijú v chudobe. Aké sú tieto vlastnosti? Tu je 7 vlastností, ktoré pochádzajú z 5 – ročného pozorovania 

Existujú zvyky, ktoré bohatí ľudia trvale vykonávajú a ovplyvňujú ich úspech? Existujú nejaké črty alebo stratégie, ktoré môžeme začleniť do našich každodenných životov, ktoré nám môžu poskytnúť väčšiu šancu na finančný úspech?

Vo svojej knihe Bohaté návyky – návyky každodenného úspechu bohatých jedincov Tom Corley naznačuje, že existujú. Počas piatich rokov pozoroval zvyky – ktoré definuje ako denné, nevedomé praktiky u 233 bohatých ľudí a 128 ľudí žijúcich v chudobe. Zistil významné rozdiely v každodenných činnostiach a postojoch týchto dvoch skupín. Tu je sedem zvykov, ktoré obyčajne praktizujú bohatí jedinci, ktorých pozoroval.

1. Sú vytrvalí

Zatiaľ, kým vo všeobecnosti premýšľame o vytrvalosti ako o znaku osobnosti, je to určite zvyk, ktorý sa dá časom naučiť a praktizovať. Keď bohatí jedinci čelia nepriaznivej situácii, stále sa však snažia dostať dopredu, vediac, že úspech môže byť hneď za rohom.

Sú vytrvalí vo všetkých oblastiach života, a to nielen pokiaľ ide o aktivity generujúce peniaze. Podľa Corleyho, vytrvalosť je evidentná vo všetkom, čo bohatí ľudia robia:

 • 67% bolo vedomých o tom, ako strávili svoj čas; sledovanie televízie bolo napríklad obmedzené na menej ako jednu hodinu denne.
 • 81% sa snažilo vedome riadiť svoje myšlienky, pocity a slová.
 • 80% najmenej jeden rok sledovalo jeden cieľ.
 • 88% si každý deň čítalo najmenej 30 minút, aby zvýšilo svoje vedomosti.

2. Stanovia si dosiahnuteľné ciele

Či si to uvedomujeme alebo nie, neustále si stanovujeme ciele pre seba. Kedykoľvek sa pozeráme do budúcnosti a premýšľame nad tým, čo by sme chceli alebo chceme urobiť, v podstate stanovujeme ciele:

„Chcem sa stať uznávaným lídrom vo svojej oblasti.“

„Musím priniesť viac peňazí, aby som splnil svoje finančné záväzky.“

„Chcem zobrať svoju rodinu každý rok na drahú dovolenku.“

Problém s týmito cieľmi je, samozrejme, že nie sú špecifické a nie sú nevyhnutne realistické. Napríklad, ak pracujem za minimálnu mzdu, bude pravdepodobné, že tento rok nepôjdeme na žiadnu drahú dovolenku.

Corley zistil, že bohatí jednotlivci si dôsledne stanovujú konkrétne, dosiahnuteľné ciele. Tieto ciele boli realistické a mali konkrétny súbor opatrení, ktoré by bolo potrebné vykonať, aby sa splnili.

Napríklad, namiesto toho, aby sme povedali: „Chcel by som v tomto roku zarobiť 1 milión“, realistickejším a špecifickým cieľom by mohlo byť: „Tento rok prinesiem o 25 000 dolárov viac a to tak, že zvýšim svoju výrobnú kapacitu.“ Za predpokladu, že je možné skutočne zvýšiť produkciu, je to cieľ, ktorý možno realisticky dosiahnuť starostlivým plánovaním a tvrdou prácou.

Corley píše: „Ak chcete splniť vaše prianie alebo sen, musíte vytvoriť ciele okolo neho, presadzovať tieto ciele a dosiahnuť ich. Musíte premeniť vaše prianie, alebo sen na zvládnuteľné úlohy, ktoré ste schopní vykonať. Akumulácia dokončených cieľov vás v priebehu času posunie smerom k realizácii vášho sna, budete potrebovať vonkajšiu pomoc a vonkajšie vplyvy, ale šťastie má spôsob, ako si nájsť miesto v pripravenom a pretrvávajúcom rozhodnutí.“  Inými slovami, mať sen je skvelé, ale musíte vytvoriť menšie a lepšie zvládnuteľné ciele, aby ste dosiahli vysnívaný hlavný cieľ. Keď dosiahnete tieto menšie ciele, vymažte ich zo zoznamu a postupujte stále bližšie k dosiahnutiu svojho sna.

3. Nájdu si kariérneho mentora

V skutočnosti 93% bohatých jedincov malo mentora, ktorý im pomáhal na ich ceste k úspechu. Nájdenie skvelého mentora môže byť náročné, ale môže sa veľmi vyplatiť.

Existuje veľa dôvodov, prečo sú mentori takou dôležitou podporou, ale tu sú niektoré z kľúčových:

 • Pomáhajú vám vyhnúť sa chybám, ktoré už sami urobili.
 • Inšpirujú a motivujú vás, aby ste zotrvali vo vašom rozhodnutí a pokračovali v práci smerom k vašim cieľom.
 • Spájajú vás s ľuďmi, ktorí vám môžu pomôcť na vašej ceste.  

4. Sú pozitívne naladení

Podľa Corleyho poznatkov, bohatí jedinci, ktorých pozoroval, mali vo všeobecnosti pozitívny pohľad na život, boli optimistickí a šťastní a boli vďační za to, čo mali. Niektoré konkrétnejšie zistenia boli nasledovné:

 • 94% sa vyhýbalo klebetám.
 • 98% verilo v neobmedzené možnosti a príležitosti.
 • 94% sa tešilo svojej zvolenej kariére.
 • 87% bolo šťastne ženatých.
 • 92% bolo spokojných s úrovňou ich zdravotného stavu.

Takisto zistil, že medzi chudobnými sú stále negatívne postoje a presvedčenia, a to:

 • 85% bolo nešťastných vo svojej práci alebo kariére.
 • 53% bolo nešťastných vo svojom manželstve.
 • 78% verilo, že optimizmus nie je potrebný na to, aby sa stali úspešnými.
 • 77% verilo, že klamstvo bolo nevyhnutné na dosiahnutie úspechu.

Postoj k danej veci zaručuje úspech. Zatiaľ čo sa zdá dosť ľahké povedať, že jednoducho je to šťastie, ktoré vedie k bohatstvu, udržanie pozitívneho pohľadu a postoja určite nemôže ublížiť.

5. Vzdelávajú sa

Ako bolo uvedené vyššie, 88% bohatých jedincov strávilo každý deň najmenej 30 minút čítaním s cieľom rozšíriť svoje vedomosti. Okrem toho 85% čítalo dve alebo viac kníh mesačne, a to priebežne.

Knihy, ako sú biografie, knihy napomáhajúce rozvíjaniu osobnosti a rastu alebo materiály súvisiace s ich podnikaním či kariérou, boli populárnymi voľbami. Bohatí jednotlivci dokázali preložiť to, čo sa naučili, do informácií, ktoré mohli uplatniť pri každodenných rozhodnutiach. Mali zvyk uprednostňovať sebarealizáciu a využívali to, čo sa naučili, aby dosiahli svoje ciele a zlepšili si svoj život.

6. Sledujú svoj pokrok

Keď žijete z výplaty do výplaty, bez toho, aby ste premýšľali nad tým, čo robíte zle, je takmer nemožné zistiť, čo potrebujete zmeniť alebo urobiť inak, aby ste mohli uspieť. Ak napríklad nezostavíte mesačný rozpočet, nemôžete vedieť, ako alebo kde môžete ušetriť peniaze.

Corley zistil, že bohatí jedinci boli takmer posadnutí sledovaním a meraním vo všetkých oblastiach ich života:

 • 67% udržiavalo aktuálne zoznamy úloh.
 • 94% vyrovnalo svoj bankový účet každý mesiac.
 • 57% počítalo množstvo kalórií, ktoré skonzumovali.
 • 62% si stanovilo ciele a sledovalo, či boli alebo neboli na ceste k dosiahnutiu týchto cieľov.

Nastavenie a dosiahnutie cieľov sa stáva oveľa ťažšie, keď nemáte žiadne meranie vášho pokroku. Ak  chcete mať najlepšiu šancu na úspech, zorganizujte sa a sledujte pokrok, ktorý dosiahnete pri dosahovaní svojich cieľov.

7. Obklopujú sa ľuďmi, ktorí sa sústreďujú na úspech

Bohatí jednotlivci zrejme intuitívne chápu dôležitosť toho, aby boli okolo iných ľudí orientovaných na cieľ a úspech. Majú zámer v starostlivosti o tieto pozitívne vzťahy a investujú čas a energiu potrebnú na pomoc pri raste týchto vzťahov.

Corley píše: „Bohatí a úspešní ľudia sú veľmi vyberaví v tom, s kým sa priatelia. Ich cieľom je rozvíjať vzťahy s ostatnými úspešne zmýšľajúcimi jednotlivcami. Keď narazia na niekoho, kto je takým typom, venujú obrovské množstvo času a energiu do budovania silného vzťahu, teda rozvíjajú vzťah od základov. Vzťahy sú menou bohatých a úspešných.“

Jeho návrhom je venovať denne 30 minút pre starostlivosť o takýto vzťah. Môže ísť o podanie rady alebo len všeobecne byť užitočným spoločníkom. Pri budovaní a udržiavaní tohto vzťahu je pravdepodobné, že táto osoba to bude opätovať a stane sa dôveryhodným a cenným podporovateľom.

Praktizujete týchto sedem návykov vo svojom vlastnom živote? Dokázali ste dosiahnuť svoje ciele pomocou dôsledného uplatňovania týchto stratégií?

 

Zdroj: inc.com

Tvorba web stránok

Tvorba web stránok pre vaše podnikanie.

Tvorba eshopu

Tvorba eshopov pre váš úspešný biznis.

Affiliate weby, projekty

Nechajte si vytvoriť affiliate projekt u nás.