Reklama na Facebooku

Facebook je najpopulárnejším reklamným kanálom a reklama na Facebooku je jedna z najefektívnejších a najlacnejších. Preto sa stáva čoraz populárnejšou. Reklamný systém umožňuje vytvárať kampane a prezentovať ponúkané produkty a služby, ktoré môžeme cieliť na ľudí s potenciálom nákupu, monitorovať výsledky a následne optimalizovať kampane. Vzhľadom na množstvo možností, ktoré reklama na facebooku ponúka, vieme presne definovať cieľovú skupinu, ktorá osloví pre nás najdôležitejších ľudí s potenciálom konverzie. (konverzia = dosiahnutie stanoveného cieľa napr. nákup produktu – služby, vyplnenie formulára a podobne.) Množstvo možností a nastavení reklám je ohromujúce a preto stojí za zmienku, že nesprávne nastavenie môže byť zbytočne drahé a nedosiahnu sa požadované očakávania, výsledky. Preto sa oplatí spoľahnúť na odborníka so skúsenosťami.

Reklamy na Facebooku pomôžu aj vášmu podnikaniu

Facebook je dôležitou sociálnou sieťou a reklamný nástroj, vďaka ktorému rozšírite povedomie o svojej značke a odprezentujete potenciálnym kupcom svoje produkty a služby. Pripravíme pútavé reklamy, ktoré sa zobrazia správnym používateľom, v správnom čase a tak zvýšime konverzie a predaj. Facebook reklamy zacielime tak, aby prinášali stanovené ciele.

Oslovte potenciálnych zákazníkov vďaka presnému cieleniu reklám.

Ako prebieha spolupráca?

1. KONZULTÁCIA

Spoluprácu začíname konzultáciou. Predsa potrebujeme poznať potreby a očakávania klienta. Potrebujeme vedieť čo ho odlišuje od konkurencie, aké sú jeho silné a slabé stránky. Čo chceme dosiahnuť a akú skupinu ľudí osloviť, aký rozpočet máme. Tieto informácie použijeme na vytvorenie ponuky a stratégie. Povedzte nám, čo chcete reklamami na Facebooku dosiahnuť a my vám pripravíme tú správnu kampaň.

2. STANOVENIE CIELOV A PLÁNOVANIE

Definujeme reklamné ciele a naplánujeme stratégiu. Dôležité je osloviť správnu cieľovú skupinu a vytvoriť pútavú reklamu, ktorá sa bude správne zobrazovať. Len vtedy bude reklama účinná. Pri plánovaní treba brať do úvahy aj tie najmenšie detaily. Dobre premyslená kampaň Facebook Ads vám pomôže osloviť nové publikum a zvýšiť predaj.

Predtým ako začneme tvoriť reklamy musíme vedieť:

  • Kto je naším cieľovým publikom
  • Čo bude obsahom reklamnej komunikácie
  • Kde budeme smerovať cieľové publikum

Vďaka propagácii na sociálnych sieťach môžeme napríklad:

  • Budovať pozitívny imidž značky;
  • Získavať nových zákazníkov;
  • Zvýšiť dosah iných reklamných kanálov;

3. GRAFIKA A PRÍPRAVA REKLAMNÝCH KAMPANÍ

Kvalita obsahu a dizajnu priamo ovplyvňuje účinnosť propagácie. Čím zaujímavejší obsah a dizajn, tým vyššia je účinnosť reklamy na sociálnych sieťach. Dôležité je vzbudiť záujem a vyvolať pozitívne emócie. Propagovaný obsah musí byť jedinečný a hodnotný zároveň. Dôležitým prvkom je taktiež správne nastavenie merania konverzií v kampaniach.  

4. SPUSTENIE REKLAMNEJ KAMPANE

Po odsúhlasení grafiky a vytvorených kampaní klientom, prichádza čas na ich spustenie.

5. ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA KAMPANÍ

Pravidelne sledujeme všetky ukazovatele, konverzie a optimalizujeme reklamy k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov, aby sme zabezpečili, že každý cent vynaložený na PPC reklamu dosiahne najvyššiu možnú návratnosť investície. Reklamné kampane nie je možné nastaviť raz a navždy. Navrhujeme a implementujeme nové riešenia v kampaniach na maximalizáciu výnosov, alebo zníženie nákladov.

6. REPORTING

O výkonnosti prebiehajúcej kampane budete vždy informovaný. Zašleme kompletný report výkonnosti reklám a spoločne si ho preberieme. 

Výhody reklamy na Facebooku

Zvýšennie predaja produktov a služieb

Vďaka pokročilým algoritmom Facebook dokonale rozpozná ľudí, ktorí často niečo kupujú online. Ľahko sa k nim dostaneme a kampane nastavíme tak, aby obchod generoval väčšie tržby vďaka reklame.

Pokročilé zacielenie reklamy

Vďaka obrovskému množstvu dát, ktorými Facebook disponuje, viete presne určiť, komu sa vaša reklama zobrazí, a dokonca ani komu by sa nemala zobrazovať. Existuje veľa možností, vďaka čomu sú reklamy na Facebooku mimoriadne efektívne.

Povedomie o značke

Niekedy sa oplatí reklama, ktorá nie je priamo zameraná na predaj. Pri nízkych nákladoch dokážete osloviť obrovské množstvo ľudí a až následne ich smerovať k nákupu produktov, či služieb.

Rýchle výsledky

Facebook je známy najnižšími nákladmi, pokiaľ ide o online reklamu. Účinky kampane sú navyše viditeľné už po niekoľkých dňoch, takže môžeme rýchlo zistiť, čo funguje a zakázať reklamy s nízkym ziskom.

Facebook je najpopulárnejšia sociálna sieť na svete. V polovici roku 2021 ju využívalo viac ako 2,8 miliardy ľudí, teda takmer každý tretí obyvateľ sveta. Prevádzkovanie firemnej fanpage na Facebooku je už štandard, no na prilákanie nových zákazníkov to už nestačí . Ako sa k dostať k novým zákazníkom?

MÁTE ZÁUJEM, ALEBO OTÁZKY?

Povedzte nám pár slov o svojom projekte a získajte nezáväznú ponuku. Neváhajte nás kontaktovať v prípade otázok, či záujmu o naše služby.

NAPÍŠTE NÁM