Kľúčové slová pre web stránku, eshop, blog, články, atď

Chcete, aby sa Váš web zobrazoval vo vyhľadávaní na popredných miestach? Je Vašim cieľom, aby sa web, eshop, blog, či napísané články dostali až k Vašej cieľovej skupine – potenciálnym zákazníkom? Potrebujete kľúčové slová, ktoré sú často vyhľadávané, no nie je na ne extrémna konkurencia? (Čím vyššia konkurencia tým vyššia cena Kľúčové slováadwords reklám a ťažšie získanie prirodzených pozícií vo vyhľadávaní)

Kľúčové slová by mali mať vysoký objem vyhľadávania a zároveň by mali byť konkurencieschopné.

Vhodne zvolené kľúčové slová sú základom pre Váš úspešný biznis na internete. Je to základ každej optimalizácie pre vyhľadávače.

Pripravíme Vám analýzu kľúčových slov na základe Vášho zamerania, produktov, kategórií, konkurencie, atď. Po spoločnej konzultácii pripravíme zoznam vhodných kľúčových slov pre Váš web, eshop, blog, články a spoločne si prejdeme všetky kľúčové slová, ich vhodnú implementáciu na webe, v spätných odkazoch a ich používanie tak aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Čo sú kľúčové slová?

Kľúčové slová ( Anglicky keywords) sú frázy, slová na ktoré chcete aby sa Váš eshop, web stránka, atď, zobrazovala vo vyhľadávaní. Na to aby ste dosiahli dobré pozície vo vyhľadávaní a vyššiu návštevnosť je potrebné dobre zvážiť aké kľúčové slová zvoliť, aké sú vhodné pre Vaše odvetvie, akú majú vyhľadávanosť, akú majú konkurenciu a tým pádom zistíte aké zložité bude na určité slová, frázy získať dobrú pozíciu vo vyhľadávaní. Pokiaľ budete cieliť napr. na kľúčové slová, ktoré majú vysokú vyhľadávanosť, ale zároveň aj  vysokú konkurenciu bude získanie dobrej pozície vo vyhľadávaní veľmi ťažké, v niektorých prípadoch až nemožné nakoľko vyhľadávače pri radení stránok berú do úvahu viacero faktorov ako napr. história – vek domény, spätné odkazy, kvalita spätných odkazov, kvalita textov na stránke, atď.  V súhrne sa to nazýva on-page (faktory na stránke, eshope) a off-page faktory (faktory mimo stránky, eshopu napr. spätné odkazy). Preto je veľmi dôležitý správny výber kľúčových slov, ktoré Vám pomôžu a dávajú najväčšiu pravdepodobnosť získať dobré pozície vo vyhľadávaní a tým získať návštevnosť a zákazníkov v konkurenčnom boji online sveta.  Vhodne zvolené kľúčové slová sú základom každej optimalizácie a úspechu na intenete.