Strávili ste dni, týždne,  mesiace alebo dokonca roky hľadaním správneho nápadu na podnikanie  a teraz máte pocit, že to konečne prišlo? Máte nápad a chuť, ste nadšený, ste pripravení venovať sa začatiu vlastného podnikania?

Predtým, než vykonáte vo svojom živote nejaké veľké zmeny, ktoré nebudete môcť vziať späť (napr. odchod zo zamestnania, veľká investícia – úver na podnikanie), mali by ste najskôr vyhodnotiť svoj obchodný nápad a zistiť, či má predpoklady uspieť ako dúfate. Prvým krokom tohto procesu je vykonať nejaký prieskum a analýzu, aby ste zistili potenciál Vášho nápadu.

 

Tu je niekoľko spôsobov, ako začať.

Identifikujte cieľový trh, cieľovú skupinu a urobte prieskum

Najdôležitejším krokom pri spustení podnikateľského nápadu je určenie si cieľovej skupiny. Kto bude kupovať váš produkt, alebo službu. Musíte si vytvoriť obraz svojho ideálneho zákazníka. Zvážte faktory ako vek, pohlavie, úroveň vzdelania, príjem a podobne. Čím viac môžete zúžiť obraz svojho ideálneho zákazníka, tým lepšie. Predsa nemôžete zistiť, či existuje trh pre váš produkt alebo službu, kým nebudete mať veľmi jasnú predstavu o tom, kto bude službu/produkt kupovať.

Na základe určenej cieľovej skupiny musíte vykonať prieskum trhu, aby ste zistili odpovede na otázky typu: aký veľký je Váš trh, akú máte konkurenciu v tomto segmente, respektíve ako je nasýtený trh a či máte priestor na pridanie produktu alebo služby do ponuky.

Prieskum trhu môžete realizovať viacerými spôsobmi. Môžete vyhľadávať informácie na internete, v časopisoch, môžete použiť dotazníky, telefonické rozhovory, pýtanie sa Vašich známych ale taktiež i neznámych ľudí.

V čom sa odlišujete od konkurencie

Počas vášho prieskumu pravdepodobne zistíte, že existujú ďalšie podniky, ktoré už ponúkajú rovnaké, alebo podobné produkty a služby pre váš cieľový trh.

To ale nemusí nutne znamenať, že nebudete úspešný, ale určite to znamená, že si musíte stanoviť niečo v čom sa odlíšite  od konkurencie. Môžete to byť aj vytvorením jedinečnej predajnej ponuky, odlišných vlastností produktu, kvalitou služieb a podobne.

Musíte identifikovať to, čo robí Vašu firmu inou a prečo by si mal váš cieľový klient zvoliť práve Vás a nie konkurenciu . 

Pripravte si finančnú analýzu

Ďalším veľmi dôležitým faktorom v podnikaní sú peniaze. Preto je potrebné si na začiatku urobiť predbežnú finančnú analýzu. Koľko ma to všetko na začiatku bude stáť, aké budú počiatočné a tiež prebiehajúce výdavky (napr. priestory, reklama, nákup zariadenia, produktov, výplaty a podobne) až do doby keď počítam, že firma začne zarábať?  Z akých zdrojov to zafinancujem?  Zodpovedajte si tieto otázky a zapíšte Vaše odhady všetkých predpokladaných nákladov.

Myslite na to, že bude potrebné preklenúť finančnú priepasť medzi začiatočným procesom (spustením firmy) a ziskovosťou?

Uistite sa, že ste zvážili všetky potenciálne výdaje a môžete uskutočniť rozhodnutie. 

Vyzerá to ako veľmi veľa práce, ale budete radi, že ste tak urobili. Ak dospejete k zisteniu, že Váš podnikateľský nápad nemá potenciál fungovať, môžete byť síce sklamaný, ale vyhnete sa plytvaniu drahocenného času a peňazí. Ak sa ale zdá na základe získaných informácií, že Váš nápad má potenciál aj po vykonaní prieskumu, môžete urobiť ďalší krok v spustení Vášho podnikania.  

 

Prajeme veľa úspechov a dobrých nápadov v podnikaní