Kontakt

info@creeo.sk

0940 883 220

R.I.H. spol. s.r.o.
M. Chrásteka 507/17
965 01 ŽIAR NAD HRONOM
ICO: 50471988
DIC: 2120335778
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S